OM OSS

DET STARTET MED FJERMESTAD MASKINSTASJON

 

 

Daglig leder av Fjermestad Maskinstasjon
I 1958 startet Erik Fjermestad entreprenørfirmaet Fjermestad Maskinstasjon. Han hadde rundt tre faste ansatte, og noen flere i sesongene. De arbeidet i hovedsak med å grave for bøndene på Jæren, og ble innleid til Statens vegvesen for både brøyting og annet arbeid med lastebil.

Maskinfører for Statens vegvesen
1 1973 sto det plutselig en gravemaskin uten fører ved Nærbø vegstasjon. "Det var ikke så gode penger i å drive eget firma da, og Statens vegvesen visste godt hvem jeg var", sier Erik. 

 “Det var ikke så gode penger i å drive eget firma da, og Statens vegvesen visste godt hvem jeg var”.
Erik forhørte seg om de ikke hadde behov for en maskinfører til den gravemaskinen. Etter en sesong som ferievikar ble det fast ansettelse i Statens Vegvesen, og Fjermestad Maskinstasjon ble lagt på hylla. Erik arbeidet med å vedlikeholde veier og anlegg, og kjørte fortsatt brøytebil hver vinter.


Formann på vegstasjonen
I ca 1990 ble Erik formann på vegstasjonen, som på den tiden lå på Nærbø. Veistasjonen hadde ansvaret for vedlikehold av veiene sør til Hellevik, nord til Klepp og øst til Bue.

Avdelingsingeniør i Statens Vegvesen
Vegvesenet var i endring. Det trengtes noen til å ha kontroll over veienes forfatning. Erik ble forfremmet til avdelingsingeniør og reiste rundt i distriktet for å holde et øye med hva som burde oppgraderes. Ut i fra dette lagde han ordrelister, som ble videreformidlet til dem som arbeidet langs med veien.

Behovet for varslingsplaner
For at entreprenørene skulle kunne foreta seg arbeidet langs og med veien måtte de ha varslingsplaner, og disse lagte Erik. “Det var veldig travelt i den tida jeg satt å lagde og godkjente planene”, sier Erik. "Planene var mye enklere på den tiden enn hva de er nå til dags. Jeg tegnet de for hånd, med stort sett skiltnr. “110” og “106” og sendte dem av gårde på fax. Noen ganger kom entreprenørene inn på kontoret mitt, så tegnet jeg en skiltplan til dem som de fikk i hånden før de gikk”.“Noen ganger kom entreprenørene inn på kontoret mitt, så tegnet jeg en skiltplan til dem som de fikk i hånden før de gikk”.
Etterhvert ble det ulovlig å både lage og godkjenne varslingsplanene. Erik gikk derfor over til å kun godkjenne varslingsplaner og gravetillatelser og entreprenørene måtte selv til med å lage disse. Dette var på samme tidspunkt en gikk over fra å tegne varslingsplanene for hånd, til å bruke dataprogrammet Visio. Erik så at dette ble en utfordring for flere entreprenører. Løsningen til mange ble å oppsøke de største entreprenørene i bransjen, som tok seg godt betalt.

Fjermestad Arbeidsvarsling
I 2008 pensjonerte Erik seg i Statens Vegvesen og startet opp Fjermestad Arbeidsvarsling. Her lagde han varslingsplaner og gravetillatelser og sendte disse til godkjenning til gjeldene veimyndighet. I 2019 var det på tid å trappe ned, og barnebarnet Elise Bjelland overtok den daglige driften av selskapet som fortsatt leverer arbeidsvarslingsplaner og gravetillatelser til entreprenører og kommuner over hele Norge.ADRESSE

Botaniker Resvollsgate 55, Stavanger


KONTAKT


Telefon: 906 69 034

Epost: post@fjermestadarbeidsvarsling.no


SOSIALE MEDIER

Copyright © All Rights Reserved

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen på nettstedet vårt. Cookies gjør at du kan nyte bestemte funksjoner, sosiale delingsfunksjoner (for Facebook, Instagram, etc.) og skreddersy meldinger og vise annonser til dine interesser (på vårt nettsted og andre). De hjelper oss også med å forstå hvordan nettstedet vårt blir brukt. Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt samtykker du i å bruke våre cookies.

Godta