FORSIDE

VARSLINGSPLANENS FORMÅL

Vi sikrer arbeidere og trafikanter, sørger for best mulig flyt av trafikken, og muliggjør effektiv og

økonomisk drift av arbeidet med våre arbeidsvarslingsplaner

ARBEIDERE

Sikkerhet for arbeidere ivaretas ved at trafikk varsles og ledes utenfor arbeidsområdet, riktig sikring og varsling, bruk av energiabsorberende utstyr og god planlegging og tilrettelegging av arbeidssonen

TRAFIKANTER

Sikres ved varsling i god tid, sikker forbileding av arbeidssonen, tilpasset fartsnivå, og riktig sikring for også myke trafikanter

FREMKOMMELIGHET

Tilfredstillende og bekvem fremkommelighet hensyntas for alle trafikantgrupper forbi arbeidsområdet

EFFEKTIVITET

Kunnskap, gode rutiner og riktig varsling og skilting av arbeidet sørger for effektivt arbeid og effektiv trafikkavvikling

Vi utarbeider arbeidsvarslingsplaner over hele Norge

DET HANDLER IKKE BARE OM Å FÅ PLANEN GODKJENT

 

 

Fjermestad Arbeidsvarsling har over 50 år med erfaring av arbeid på og ved veg. Vi garanterer kvalitetssikrede planer med fokus på sikkerhet og effektivitet etter Håndbok N301.

  

Det å sørge for at en gjennomtenkt skiltplan og en ordentlig risikoplan er utarbeidet i arbeidsvarslingsplanen er viktigere noen gang en før. Historien viser til tragiske ulykker, som kanskje kunne vært unngått med bedre skilting, sikring og markering. Vi fokuserer ikke bare på å få godkjent gravetillatelse og skiltplan, men at vi finner den smidigste løsningen for dine arbeidere og alle typer trafikanter.

VÅR PROSESS


KONTAKT

Forespørsel mottas. Fyll ut skjemaet, ring, eller send en e-post. Du bestemmer!

UTARBEIDELSE

Arbeidsbeskrivelse, risikoplan, skiltplan, samt resten av arbeidsvarslingsplanen utarbeides. Ekstra informasjon innhentes ved behov, og mulige løsninger diskuteres om nødvendig.

GODKJENNING

Arbeidsvarslingsplanen sendes til godkjenning til riktig veimyndighet via deres kanaler, enten e-post eller RosyWeb. Vi søker også om gravetillatelse om behov. Behandlingstiden for godkjenning varierer fra 1-10 arbeidsdager, avhengig av hvem som er vegmyndighet.

START

Vi mottar bekreftelse på at planen er godkjent og arbeidet kan starte!


ADRESSE

Botaniker Resvollsgate 55, Stavanger


FØLG

KONTAKT


Telefon: 906 69 034

Epost: post@fjermestadarbeidsvarsling.no


Copyright © All Rights Reserved

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen på nettstedet vårt. Cookies gjør at du kan nyte bestemte funksjoner, sosiale delingsfunksjoner (for Facebook, Instagram, etc.) og skreddersy meldinger og vise annonser til dine interesser (på vårt nettsted og andre). De hjelper oss også med å forstå hvordan nettstedet vårt blir brukt. Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt samtykker du i å bruke våre cookies.